D&B GROUP – ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS

Lakossági pályázat előkészítés


Lakossági pályázatokhoz szükséges tervezői felmérés, energetikai számítás elkészítése, tervezése, költségvetés készítése. 

Jelenleg nincs meghirdetett pályázat.

Archív pályázat, 2014. szeptember-október:

Pályázat fűtéskorszerűsítés, kazáncsere támogatására
Lakossági energetikai pályázat 2014

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai pályázati felhívást tett közzé fűtéskorszerűsítés, kazáncsere támogatására lakossági fogyasztók részére. A pályázat kódja: ZFR-KAZ/14

A pályázat tárgya

A pályázat keretében magánszemélyek pályázhatnak a saját tulajdonú ingatlanjaik fűtéskorserűsítésére (kazáncserére) és az ehhez kapcsolódó munkákra a bruttó költségek maximum 40%-a erejéig vagy maximum bruttó 650 ezer forint értékben.

Milyen kapcsolódó munkákra kell számítani kazáncsere esetében?

A kazánhoz általában szükséges a kémény felújítása, vagy kémény bélelése, esetleg teljesen új égési levegő hozzávezetés is.

A pályázók köre

Azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai. A pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcímmel, ideiglenes tartózkodási hellyel).

Pályázatot benyújtani, legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező, önálló (lakásfűtő / lakásfűtő és használati melegvíz termelő) gépészeti egységgel rendelkező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot.

A pályázat részletei

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1.000.000.000 Ft, tehát minimum 1500 nyertes pályázat fog támogatást nyerni.

Az állami támogatás aránya: a pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 650.000 forint.

A támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy lakásra igényelhető.

Támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében, minden olyan a kazáncserével összefüggő, minden olyan tevékenység támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energetikai megtakarítást eredményező, hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítvánnyal igazolható.

  • A fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje új kondenzációs gázkazán beépítéssel
  • Meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése
  • Járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása)
  • Energetikai tanúsítás, számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek (pl: kéményseprő szakvélemény, gáz MEO átvételi jegyzőkönyvvel, használatba vételi engedély)
  • Használt eszközök beépítése nem támogatható.

Egyéb előírások:

  • A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja, a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 40%-ánál nem lehet több.
  • A szakértői díj támogatható mértéke pályázatonként a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség maximum 8%-a lehet.

A döntés folyamata

A pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra, majd a befogadás sorrendjében kerülnek felterjesztésre.
A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, az energia-megtakarítási szempontokat figyelembe véve – széndioxid kibocsátás csökkentés – rangsorolásra kerülnek.

Figyelem! A pályázat legfontosabb elemeit tettük közzé. További információ a felhasználási feltételekben olvasható. A teljes kiíráshoz kattntso az alábbi linkre:

Pályázat fűtéskorszerűsítés, kazáncsere támogatására – Lakossági energetikai pályázat 2014

A pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szereplő – valamelyik tulajdonosa.

A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől, pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően 2015. január 31. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes felvilágosítás az ÉMI Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségein kérhető.
telefon: (+36) 1 372 6516, (+36) 1 372 6590
e-mail: pki@emi.hu
web: www.emi.hu

Nagyon fontos tapasztalati információ:

Ilyen alacsony pályázati forrás esetén gyakorlatilag azonnal kimerül a forrás, tehát a pályázat feltöltésének első napján kérjük a megrendelőket, hogy csak erre koncentráljanak, mivel legalább 1500 pályázat lesz hazánk kb 3.000.000 háztartására.