D&B GROUP – ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS

Felelős műszaki vezetés

Minden építési (bejelentési) engedély köteles építőipari kivitelezési munka (új építés, felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) csak az építésügyi szakmai névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezető irányításával, szakmai felügyeletével végezhető.

Az építkezés megkezdésének az építésügyi hatósághoz/építésfelügyeleti hatósághoz történő bejelentésekor az építtetőnek egy formanyomtatvány kitöltésével/elektronikus úton be kell jelentenie – a többi adat között – az építkezés felelős műszaki vezetőjének (a vonatkozó jogszabályban előírt) adatait is.

A felelős műszaki vezető felelőssége kiterjed arra, hogy a kivitelezendő épületben, épületrészben az általa irányított szakmunka a jogerős és végrehajtható építési engedélynek, a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kiviteli (megvalósítási) terveknek megfelelően folyjék. Továbbá felelőssége kiterjed arra is, hogy az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírásokat betartsák és a munkálatokat szakszerűen, a szakma szabályait figyelembe véve, jogszerűen végezzék.

A felelős műszaki vezető legfontosabb feladatai:

 • Az építési munkaterület átvétele a megrendelőtől.
 • Az építési napló megnyitása, vezetése, illetve az építési napló vezetésére kijelölt munkatárs által vezetett építési napló ellenőrzése, a szükséges naplóbejegyzések megtétele, az építkezés befejeztével az építési napló lezárása (E-Napló).
 • Az építőipari kivitelezési munkák szakmai irányítása, felügyelete és ellenőrzése, a fővállalkozó – generál kivitelező, az alvállalkozó szakkivitelezők, valamint az épületgépész és épületvillamossági szakági kivitelező vállalkozók munkájának összehangolása, felügyelete és ellenőrzése.
 • Az építésügyi hatósági és szakhatósági engedélyek betartása, azok betartásának az általa irányított építkezésen való ellenőrzése.
 • Az építőipari kivitelezési munkára vonatkozó szakmai és minőségi követelmények, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és más kötelező hatósági előírások betartása, illetve betartásuk ellenőrzése.
 • A teljes építőipari kivitelezési szakmai munkafolyamat szakszerű megszervezése, az egész kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és munkabiztonsági, az egészségügyi előírások betartása.
 • A szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése.
 • Az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és azok szakszerű végrehajtásának az irányítása.
 • Az építőipari kivitelezési tevékenység műszaki terveitől eltérő, nem építési engedély-köteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése.
 • Az építőipari kivitelezési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtásának a felügyelete és a munkaterület átadása az építtetőnek (megbízónak).
 • A használatbavételi dokumentáció összeállításakor a felelős műszaki vezető jogszabályban meghatározott nyilatkozatban igazolja, aláírásával szavatolja az épület megfelelőségét, hogy az építőipari kivitelezési munkákat az építési engedélynek és a terveknek megfelelően, szakszerűen végezték és az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.
 • Ha az építési munkát az építési engedélytől, valamint a tervtől eltérően végezték, de az eltérés nem minősül építési engedélyhez kötött munkának, a felelős műszaki vezető eltérést elismerő nyilatkozatot, valamint szükség szerint eltérést ábrázoló állapottervet készít.
 • A felelős műszaki vezető az építőipari kivitelezés teljes időszakában együttműködik az építtetővel (megbízóval), vagy annak helyszíni képviselőjével (építési műszaki ellenőr), a tervezővel (a tervezői művezetést végzővel), az alvállalkozó kivitelező vállalkozók felelős műszaki vezetőivel, az épületgépész és épületvillamossági szakági kivitelező vállalkozók szakági (épületgépész és épületvillamossági szakági) felelős műszaki vezetőivel.
 • A rendszeres kommunikációval elkerülhető esetleges szakmai kivitelezési hibák.

Az építési projektvezető és felelős műszaki vezető néhány jellemző feladata:

 • Az építtetői (megbízói) igények ismeretében szakmai javaslattételekkel közreműködés a kiviteli (műszaki megvalósítási) tervdokumentáció elkészíttetésében.
 • Az elkészült tervek felülvizsgálata, a részletes terv észrevételezése, esetlegesen felmerülő műszaki problémák jelzése a megrendelő irányába.
 • Közreműködés az építési projektben résztvevők kiválasztásában, közreműködés a kivitelezői ajánlatok bekérésében és felülvizsgálatában, elbírálásában.
 • Aktív részvétel a (beszállítókkal, vállalkozókkal, alvállalkozókkal) lefolytatandó tárgyalásokban.
 • Alvállalkozók, beszállítók koordinálása, irányítása.
 • A szerződéstervezetek felülvizsgálata, észrevételezése, részvétel a megkötendő szerződések előkészítésében és véglegesítésében, a szerződések mellékletét képező dokumentumok (pénzügyi terv, időterv, költségterv stb.) elkészíttetése.
 • Az építési projektben közreműködők tevékenységének tervezése, megszervezése, összehangolása, ütemezése, a feladatok szétosztása, az építési projekt folyamatos nyomonkövetése, a különböző tevékenységek koordinálása, felügyelete, szakmai irányítása, műszaki és gazdasági ellenőrzése.
 • A terveknek és a tényeknek megfelelő rendszeres dokumentálása, rendszeresen állapotrögzítő fényképdokumentációk készítése, valamint a (fent már részletezett) felelős műszaki vezetői szakmai tevékenységek ellátása.

Természetesen a fentiekben részletezett szakmai szolgáltatási tevékenységek nem csak teljes egészében, hanem az egyedi igényeknek és a lehetőségeknek leginkább megfelelő módon, akár tetszés szerint kiválasztott részekre bontva is igénybe vehetők.